Naturens gång / The way of nature

 
 
 
Förr dog människan av förkylning, för det var det som var meningen, med livet. Naturens gång. Vi gick emot naturen, av vår egoism, och överlevde. Så kom cancern, och tog människans liv, för ett nytt försök, att ta människans liv. Och vi fortsätter att kämpa emot det, naturens gång..
 
 
 
In english:

Once upon a time, the human being died of getting a cold, because it was that, that was the meaning of life. The way of nature. We fought against nature, because of our own egoism, and survived. Then came the cancer, and took the human's life, in a new attempt, to take the human's life. And still we are fighting against it, the way of nature.